FAQ - frequently asked questions

Här samlar vi några av de frågor som ofta kommer in till oss.

Detta händer säsongen 2022

 • Bastuflotte
  Vi har en helt ny bastuflotte som finns bokningsbar under aktiviteter här på hemsidan, eller på plats i receptionen.
 • Äventyrsgolf
  Vi har en nybyggd äventyrsgolf i anslutning till stranden.

  Banan är en 12-håls bana. Öppen hela sommaren!
 • Ny restaurang
  Algoth på Udden heter vår nya restaurangen och är öppen varje dag 11.00-22.00.
 • Nya lekparker
  Vi har två helt nya lekparker på campingområdet.
 • Upprustning av receptionsbyggnad
  Receptionsbyggnaden har fått en lättare penselrenovering och är nu öppen alla dagar 08.00-21.00.
 • Fler husbilsplatser
  Husbilsplatser för större ekipage kommer att skapas i området vid entrén där den tidigare minigolfen låg. Det har även tillkommit husbilsplatser i anslutning till bryggorna vid gästhamnen samt längst nere vid vattnet i området Sjösidan.
 • Röjning i terrängen
  Under våren har det skett stora arbeten med röjning av sly och buskar i terrängen över hela campingen.
 • Glampingområde
  Nere vid strandbrynet ett stenkast bort från badstranden och nedanför tältområdet har vi anlagt ett Glampingområde byggas upp. Detta är stora tält försedda med dubbelsäng och andra bekvämligheter för den som önskar en bekvämare naturupplevelse.
 • Parkering
  Parkeringen utanför campingen har asfalterats och gjorts större under våren. Lite arbete återstår fortfarande men man kan stå som dagsgäst på parkeringen som nu är öppen.

Rörande Säsongsgäster

 • När behöver platsen vara tom om vi beslutar oss för att lämna och när är campingen öppen inför säsongsstart 2022?
  För er som bestämmer er för att lämna campingen inför säsongen 2022 så vill vi att platsen ska vara tömd och tillgänglig för andra besökare när säsongen drar igång den 1 april. 
  Vi förstår att alla har olika förutsättningar och att det mer eller mindre problem som måste lösas i och med detta. Om ni har svårt att uppnå detta innan 1 april vill vi att ni meddelar oss i god tid vilken plan ni har så att vi kan planera efter det.
  Vi snöröjer under vintern från vägen vid infarten till återvinningsstationen. Där ställer vi upp containrar som man kan använda för saker som ska kastas.
 • Periodisering av betalningar?
  Efter samtal med er vill vi ändra betalningsvillkoren för säsongen 2022. Säsongsavgiften kommer att delas upp i två betalningar. 25% med förfallodatum 31 januari och 75% med förfallodatum den 30 april.
 • Vinterförvaring 2022/2023?
  Vi utreder just nu renoveringsbehoven av campingen i stort, samt elarbeten. Om er plats berörs av kommande arbeten ska platsen tömmas inför vintersäsongen 2022/2023. Vi arbetar för att få fram så mycket information kring detta så fort det går. Besked om er enskilda plats berörs av arbetet, hoppas kunna meddelas, individuellt under sen vår/tidig sommar. Inför säsongen 2023 måste alla säsongplatser följa de regler som vi har kommunicerat.
 • Vart hamnar vi säsong 2023?
  Vi ser stora fördelar med att säsongsgäster är utspridda över campingen. I nuläget finns det redan en bra spridning av säsongsplatser över området. Detta leder till att inte alla kommer beröras av en omlokalisering. Det kan fortfarande vara så att platsen behöver tömmas om arbeten på platsen ska utföras under vintersäsongen 2022/2023.
  Ni som idag innehar det vi kallar för premiumplatser (#131, #143-150 och #195-214) kommer inte att kunna ha kvar er plats efter säsongen 2022. Dessa platser kommer inte att vara säsongsplatser i framtiden.
 • Elmätare och debitering?
  Det pågår en stor utredning gällande elen. Vi meddelar så fort vi vet mer gällande det stora elarbetet till hösten. Just nu är elektriker på plats och servar alla elstolpar. Stolparna är avlästa med förbrukning fram vecka 12. Från säsongstart 1 april kommer det att sitta elmätare på alla stolpar som tillhör säsongsplatser. 30 september avläses dessa och säsongens elförbrukning faktureras alla enskilda gäster under oktober.
  Debitering av el för säsongsgäster sker efter avslutad säsong. Vi kommer då att ta snittpriset på el över säsongen och sedan lägga på 1,20 kr per kwh.
 • Hur ska vi förvara gasoltuber under vinterperioden?
  Vi kommer att ha en gasolcontainer på plats i anslutning till receptionsbyggnaden. I denna kommer ni som säsongsgäster att kunna förvara gasoltuber under vinterperioden.
 • Kan vi samordna en inspektion av gasolanläggning på plats?
  Inför säsongen kommer vi att samordna att en besiktning av gasolanläggning kan genomföras på plats. Vi kan ta ansvar för samordningen men det blir varje enskild säsongsgäst som betalar för inspektionen.
 • Omformulering av regler kring överlåtelse, besök och uthyrning. Följande text gäller:
  • Ingen andraandsuthyrning är tillåten.
  • Vid utlåning av husvagn till annan person måste detta godkännas av ansvarig på Trosa Havsbad & Camping samt kontaktuppgifter till nya personer som vistas på området behöver lämnas in i händelse av nödsituation. Trosa Havsbad & Camping har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs.
  • Personen som tecknat kontraktet för säsongsplatsen ansvarar för att alla som nyttjar platsen följer de regler som Trosa Havsbad & Camping satt upp.
  • Inga personer under 18 år får bo ensamma utan målsmans närvaro.
 • Förtydligande av regler kring byggnationer på campingplatser.
  Inga byggnationer såsom förråd eller pergolas samt lösa tältförråd är tillåtna på platsen.
  Vi kommer att tillhandahålla gräsklippare, grästrimmer och diverse trädgårdsredskap för utlåning.
 • Förtydligande av regler rörande standbytält och förtält?
  Vi bekräftar att standbytält är tillåtna så länge dessa ryms inom säkerhetsavstånden som vi kommunicerat i våra regler.
 • Sociala medier och kommunikation.
  Vi kommer på sociala medier kontinuerligt att visa upp vad vi håller på med under tiden. Viktigt för er gäster att veta är att all kommunikation med oss måste ske direkt via mail eller telefon.
  • En tipslåda finns upprättad här på hemsidan för tips och idéer. Den hittas under "Kontakta oss". Inga svar går ut från denna tipslåda men allt läses och tas emot för framtiden. Tack!​
Forest Path