top of page

Acerca de

Abstract Man på stranden

Vår badstrand

Certifierad med Blå Flagg

Vår badstrand är certifierad med blå flagg. Detta är ett kvitto på att vi värnar om miljön, vattenkvalitet och djurliv. Något vi är otroligt stolta över!

Blå Flagg Sverige ansvarar sedan 2014 för Blå Flagg-programmet i Sverige. Certifiering är intrernationell och varje enskilt land har en jury som avgör vilka anläggningar som skickas vidare till den internationella juryn för beslut om certifiering ges. Juryn i Sverige består av sakkunniga inom områdena miljö, vattenkvalitet, vattensäkerhet samt hamn- och båtlivsfrågor.

 

Blå Flagg drivs av den ideella organisationen Foundation for Environmental Education och är en internationell miljöutmärkelse som finns i 45 länder runt om i världen. Blå Flagg startade i Frankrike 1985 och sedan 1994 har Blå Flagg funnits i Sverige.
 

Blå Flagg är en utmärkelse och ett verktyg för hållbar utveckling.
Idag finns kriterier för:

 

Badplatser.
Fritidsbåtshamnar (gästhamnar, marinor och båtklubbar).
Operatörer för båtturism (turbåtar, fiske, säl- och valsafaris med mera).

Dessutom finns Blå Flagg för enskilda båtägare (då kallad individuell Blå Flagg).

Besök deras hemsida för mer information - www.blaflagg.org

brygga vinter.JPG
bottom of page